2TM za studente organizuje intenzivne kurseve slovenačkog jezika. Namena je olakšati prilagođavanje studenata u Sloveniji i pripremiti ih za studije kako bi mogli pratiti predavanja i uspešno polagati ispite. Pod vodstvom iskusnog predavača, izvornog govornika slovenačkog jezika, naučićete slovenački na različitim nivoima i upoznati slovenačku kulturu i tradiciju. Nastavni plan uključuje pozdrave, fraze, osnovne pojmove i izraze za olakšavanje asimilacije i praćenje nastave. Grupe su male – do 15 polaznika – što profesoru omogućava individualni pristup i olakšava komunikaciju studenata sa profesorom i bolju uključenost u proces učenja.

Intenzivni kursevi pogodni su za početnike i odvijaće se u Ljubljani.

Kurs je akreditovan od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije. Studenti dobijaju potvrdu o završenom kursu.

Sledeći intenzivni kurs:

  1. početak 11.7.2022: nivo A1-A2, 100 časova: Ljubljana, 600 €
  2. početak 1.8.2022:  nivo A1-A2, 100 časova: Ljubljana, 600 €

Odaberite kurs i osigurajte slobodno mesto. Za više informacija kliknite ovde ili nam pišite na [email protected]