Kurs slovenačkog jezika

za medicinsko osoblje Prijava

O kursu

Kurs slovenačkog jezika namenjen je onima koji žele uspešno da polože test znanja jezika na nivou C1 i počnu da rade u medicinskim ustanovama. Nakon intenzivnog kursa od 230 časova, prevazići će jezičku barijeru i moći će sa samopouzdanjem da koristite medicinsku terminologiju.

Kurs do nivoa C1

Broj časova:230 časova
Broj mesta u grupi:do 10 osoba
Lokacija:onlajn (preko ZOOM-a)
Cena:1900€
Početak:3.9.2024
Prijava
Posle završetka kursa vi ćete:
Imati znanje niva C1.
Poznaćete medicinsku terminologiju na slovenačkom jeziku.
Moći stečeno znanje da primenite u praksi u medicinskoj ustanovi.
Pripremiti se za ispit iz poznavanja jezika.
Savladati ne samo gramatićka pravila, već naučiti da govorite slovenački samopouzdano.

Nastavni plan

01
Slovenačka abeceda i izgovor. Medicinska terminologija: nazivi nekih bolesti, nazivi medicinskih ustanova.
02
Brojevi. Vežbe.
03
Kako da se predstavimo, smeštaj, putovanja. Gramatika: glagol biti i lične zamenice, formiranje ženskih oblika, nominativ, veznici i/ter/ampak. Vežbe.
04
Porodica i prijatelji, kolege lekari (stomatolozi, hirurzi itd.) i drugo medicinsko osobje. Dijalozi i učenje reči. Gramatika: prisvojne zamenice, pridevi i stepeni poređenja prideva, veznici pa/ki/da. Vežbe.
05
Aktivnosti – moj dan: dnevna rutina lekara, medicinskih sestra i drugog medicinskog osoblja. Ručak. Hobi. Gramatika: vreme, dani i sati u nedelji, vremenski prilozi, izražavanje vremena prema satu u danu: sadašnje vreme, glagoli, akuzativ. Vežbe.
06
Opis službenog i domačeg prostora – dom. ambulanta, bolnica. Gramatika: lokativ, veznici ker/saj. Vežbe.
07
Što smo radili – moj jučerašnji dan. Kod pedijatra i doktora. Prošlogodišnji odmor. Gramatika: genitiv, prošlo vreme glagola; veznici zato/čeprav/ki, prisvojne zamenice. Vežbe.
08
Što smo radili – moj jučerašnji dan. Kod pedijatra i doktora. Prošlogodišnji odmor. Gramatika: genitiv, prošlo vreme glagola; veznici zato/čeprav/ki, prisvojne zamenice. Vežbe.
09
Dnevna rutina – Šta radite danas? U prodavnici odeće, u restoranu. Zakazivanje pregleda kod doktora. Gramatika: lokativ, prilozi, pokazna zamenica kateri u lokativu. Vežbe.
10
Putovanja – poseta Ljubljane. Kako stići do ….? Kuda putujemo? Gramatika: instrumental, pokazna zamenica kateri u instrumentalu. Vežbe.
11
Zdravlje i bolest. Kod lekara. Delovi tela. Naše zdravlje. Rođendan. Gramatika: dativ, posebne imenice (kosa, oko, uho, jetra), modalni glagoli. Vežbe.
12
Stres. Bolesti i povrede. Zdrav način života. Predmeti za ličnu higijenu. Medicinski rečnik. Gramatika: pokazna zamenica kateri; glagoli; poslovice o zdravlju. Vežbe.
Česta pitanja
Koji nivo slovenačkog jezika je potreban za početak kursa?
Na kurs se možete upisati sa bilo kojim znanjem slovenačkog jezika.
Šta se desi ako propustim lekciju?
Svi časovi će biti snimljeni i ako izostanete, možete pogledati snimku.
Da li postoji plaćanje na rate?
Kurs se plaća u odjednokratnom iznosu. Plaćanje na rate nije moguće.
Koje su opcije plaćanja?
Uplata se izvede preko banke – u roku od 5 dana posle izdavanja fakture.
Da li izdajete sertifikat o poznavanju jezika?
Po završetku, izdaćemo vam potvrdu o pohađanju kursa.

Prijavite se
na besplatne konsultacije

Popunite formular. Naši savetnici će vam se javiti u najskorije vreme.

    Prijavite se na kurs C1