Kontakti
kompanije 2TM
Kursevi slovenačkog jezika

Slovenačka kompanija 2TM, svetovanje za izobraževanje, d.o.o. specializovana za konsultacije na području obrazovanja i poslovnih migracija. Detaljnije o kompaniji pogledajte na www.2tm.eu.
Telefon: +386 59 043 716
Obrazovanje +386 69 776 133
Imigracija +386 69 699 287
Sportska imigracija +386 69 873 687
Kursevi
slovenačkog jezika
+386 69 728 141
Adresa:

Dunajska cesta 106,Ljubljana, Slovenia

Radno vreme:

pon-pet 8:00-16:00