Počeli smo sa online kursevima slovenačkog jezika. Razgovarali smo sa jednom od naših učiteljica, Nastjom Radoš, o tome kako funkcionišu časovi na daljinu, šta njihovi učesnici mogu očekivati i šta na kraju mogu naučiti.

– Nastja, zdravo. Molim vas, recite nam nešto o sebi: koja je vaša profesija, koliko dugo predajete slovenački jezik, šta najviše volite u svom poslu?

– Pozdrav svima, moje ime je Nastja Radoš, profesor sam slovenačkog i španskog jezika. Ja predajem slovenački kao drugi strani jezik više od pet godina, ali još dok sam bila student, već sam aktivno sarađivala sa raznim školama jezika. U svojoj profesiji najviše volim komunikaciju sa ljudima. A rad sa stranim studentima donosi i dodatne prednosti u vidu upoznavanja različitih kultura i navika.

– Kursevi jezika su najpopularniji u segmentu učenja na daljinu. Recite nam kako idu onlajn časovi, postoje li neke posebnosti?

– Onlajn časovi su veoma organizovani, sa velikim naglaskom na ponavljanju. Glavni fokus je komunikacija. Uvek se trudim da privučem i najsramežljivije studente da sarađuju. Atmosfera je uvek prijatna, a analiza učeničkih grešaka veoma je korisna za učenje.

– Šta mislite o kursevima stranih jezika sa stanovišta nastavnika: prednosti, nedostaci, koliko su efikasni i da li mogu zameniti klasičnu nastavu?

– Za sebe, pre svega, vidim prednost u produktivnoj upotrebi vremena, kada ja kao nastavnik mogu da radim od kuće. Ovo je vrlo efikasno, jer se kao rezultat toga časovi mogu dobro planirati i unapred osmisliti. Puno radimo onlajn. Međutim, ja lično više volim klasično obrazovanje, uglavnom zbog mogućnosti rada u parovima ili grupama. Učesnici mogu da izvedu zanimljiv dijalog „uživo“, ponekad čak inešto otpevaju… Takođe ih volim voditi u obilazak centra Ljubljane i Ljubljanskog zamka.

Koje se nastavne metode koriste u onlajn učenju?

– Šta privlači više pažnje? Moj naglasak je na govoru, a posebno na upotrebi novog rečnika u stvarnim, korisnim situacijama. Takođe, ne propuštam priliku da skrenem pažnju studentima na sličnosti njihovog jezika (ruskog, ukrajinskog, crnogorskog, srpskog…) sa slovenačkim, što im olakšava percepciju novog jezika. Takođe razgovaramo o kulturnim razlikama i sličnostima, slušamo različitu tradicionalnu muziku iz različitih zemalja i učimo iz ilustrovanog materijala.

Da li koristite dodatne mogućnosti za onlajn učenje koje se pojavljuju usled učenja putem interneta (linkovi datoteke, elektronski materijali itd.)?

– Da, koristim dodatne mogućnosti tokom kursa, često šaljem e-poštu studentima sa raznim zanimljivim informacijama o Sloveniji (adrenalinski parkovi, znamenitosti, istorijske znamenitosti, anegdote i izreke, linkove do crtanih filmova i knjiga na slovenačkom jeziku, kao i poznate slovenačke pesme).

– Na kom jeziku je nastava?

– Većina nastave je na slovenačkom, ali ponekad se od učenika traže i objašnjenja na engleskom jeziku. U takvim slučajevima tražim od nekoga iz grupe da dodatno ponovi ono što je rečeno, na njegovom maternjem jeziku, tako da svi razumeju šta se govori.

– Šta je sa studentima koji ne govore nijedan strani jezik? Kako pronaći međusobno razumevanje?

– Takvi učenici se obično brzo prebace na slovenački. Po pravilu, jedan od učenika koji govore njihov jezik suštinu prevodi na svoj maternji jezik. Upotreba ilustrovanog materijala potkrepljena mnogim ilustrativnim primerima mnogo pomaže. Takođe, obraćam pažnju na upotrebu jednostavnog rečnika sličnog njihovom jeziku. Često nacrtam nešto na „tabli“ i tada se zajedno smejemo mojim (ne) umetničkim sposobnostima. Da li učenici dobijaju domaći zadatak? Gotovo uvek. Zadaci su dati za već obrađeno gradivo i služe za njegovo učvrščivanje.

Da li kontrolišete stečeno znanje?

– Da gotovo uvek. U osnovi, za svake 3 lekcije kod kuće se daje nezavisni test, a zatim zajedno proveravamo rešenja. Na kraju kursa postoji i završni test.

Ako ste već počeli da razgovarate o rezultatima i postignućima, recite mi koji nivo znanja slovenačkog jezika treba da postignete, počevši od nule, za 100 sati nastave?

– Cilj svih je A2 + na skali na SEJO, ali neki studenti se čak približe B1.

– A za 50 sati pod istim uslovima?

– A1 + / A2.

– Šta vas raduje kod slušatelja?

– Najprijatnija vest za mene je da su sklopili poznanstva sa slovenačkim studentima, sa kojima počinju da komuniciraju već na slovenačkom jeziku. Ili, na primer, da čitaju književnost na slovenačkom i da je u potpunosti razumeju. Mislim da je sjajno što su toliko strastveni i aktivni čak i izvan kursa. To ukazuje na veliku motivaciju.

Autor: Iulija Bliznetsova