Slovenački jezik je srodan drugim balkanskim jezicima

Slovenija polako ali sigurno postaje glavna studentska destinacija u regiji, a interesovanje mladih sa Zapadnog Balkana za učenje slovenačkog jezika iz godine u godinu raste. Na slovenačke fakultete se godišnje upiše oko 5000 stranih studenata, od kojih oko 3500 dolazi iz država bivše zajedničke države.

Formalni jezik u Republici Sloveniji je slovenački jezik i zato ima glavnu ulogu u obrazovnom sistemu u državi. U osnovnim i srednjim školama se predaje kao obavezni predmet, a predavanja na svim visokoškolskim ustanovama se odvijaju na slovenačkom jeziku.

Slovenački jezik (slovenščina) pripada grupi južnoslovenskih jezika i srodan je drugim slovenskim jezicima kao što su srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski i makedonski jezik. Zato studenti, kojima je jedan od ovih jezika maternji, mogu jako brzo ovladati osnove slovenačkog jezika.

Koji stepen znanja slovenačkog jezika je potreban za studije u Sloveniji?

Za upis studija u Sloveniji većina slovenačkih fakulteta ne zahteva sertifikovano znanje slovenačkog jezika. Izuzetak su studijski programi kao što su medicina, stomatologija, novinarstvo, pravo, pedagogija i akademija za glumu, radio, televiziju i film, koji od kandidata zahtevaju da pre upisa priloži sertifikat o znanju jezika na nivou B2.

U 2TМ verujemo da učenje slovenačkog jezika pre svega igra važnu ulogu u socijalizaciji, a njegovo znanje stranim studentima otvara mnogobrojne mogućnosti za aktivno uključivanje u slovensku sredinu, obrazovanje i pre svega na tržište rada. Zato svim budućim brucošima preporučujemo da sa učenjem slovenačkog jezika počne pre početka studija. Učenje slovenačkog jezika stranom studentu može biti jako korisno da se adaptira na život u Sloveniji u prvim mesecima studija. Na taj način može da izbegne neprijatne situacije u najčešćim životnim situacijama kao što su kupovanje u prodavnicama, poseta doktora, odlazak u banku, u baru ili u bilo kojoj drugoj situaciji kada će morati sa sugovornicima da razgovara na slovenačkom jeziku.

Slovenački fakulteti podržavaju internacionalizaciju u visokom obrazovanju i zbog toga profesori imaju puno razumevanja za strane studente koji ne ovladaju slovenački jezik kao svoj maternji jezik.

Za sve buduće studente u Sloveniji, 2TM preporučuje učenje slovenačkog jezika pre početka studija. Za lakšu adaptaciju u novoj sredini je najbolje da savladate osnove jezika, koji će kasnije da Vam pomogne, i da se naučite da pišete, čitate, pravilno govorite i da razumete slovenački jezik. Preporučljivo je da učenje jezika počnete kod kuće u dobroj jezičkoj školi, a u zavisnosti od Vaših želja to može da bude individualno ili grupno.

2TM organizira pored ostalik kurseva i letnji intenzivni kurs slovenačkog jezika, koji je namenjen brucošima koji počinju od nule. Kurs traje 100 sati i akreditovan je od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i sport Republike Slovenije, i prilagođen je govornicima na slovenskim jezicima.

Časovi se održavaju 3 do 4  puta nedeljno po 4 akademska sata dnevno, tokom letrnij meseci.

Učesnike kursa će jezik da uče sa iskusnim predavačem, kojem je slovenački jezik maternji, sa ciljem da im olakša proces obrazovanja na slovenačkom fakultetu. Ovaj kurs će da Vam pomogne da ne zaboravite stečeno znanje, kao i da počnete da koristite slovenački jezik u praksi.

Za više informacija kako da se prijavite na intenzivni kurs slovenačkog jezka pišite nam na [email protected].

Autor: Lidija M.Kusterbajn