Контакти
на компанијата 2TM
Курсеви по словенечки јазик

Словенечка компанија 2TM, svetovanje za izobraževanje, d.o.o., специјализирана за советуванје во областа на образованието и деловната миграција. Погледнете повеќе за компанијата на www.2tm.eu.
Телефон: +386 59 043 716
Образование +386 69 776 133
Имиграција +386 69 699 287
Спортска имиграција +386 69 873 687
Курсеви
по словенечки јазик
+386 69 728 141
Адреса:

Dunajska cesta 106,Ljubljana, Slovenia

Работно време:

понеделник – петок
од 8:00 до 16:00 часот