Курс по словенечки јазик

за медицинскиот персонал Пријавете се

За курсот

Курсот за словенечки јазик е наменет за оние кои сакаат успешно да го положат тестот за познавање јазик на ниво C1 и да започнат со работа во медицински установи. По интензивни 230 часа, ќе ја надминете јазичната бариера и ќе можете со сигурност да ја користите медицинската терминологија.

Курс до ниво C1

Број на часови:

230 наставни часови

Места во групата:

до 10 лица

Место:

онлајн (преку ZOOM)

Цена:

до 31.5
1710€

1900€

(плаќање на рати)

Почеток:

3.9.2024
Пријавете се
Како резултат на обуката вие ќе:
Го научите словенечкиот јазик до ниво C1.
Ќе научите медицинска терминологија на словенечки јазик.
Стекнатот знаење ќе можете да ги примените во пракса во медицинска установа.
Подгответе се за испитот за познавање јазик.
Совладајте ги не само граматичките норми и правила, туку и научете да зборувате словенечки со сигурност.

Програма
на курсот

01
Словенечка азбука и изговор. Медицински вокабулар: имиња на некои болести; имиња на медицински установи.
02
Броеви (кардинални и редни броеви). Вежби.
03
Претстави се себеси. Сместување. Патувања. Граматика: глаголот сум и лични заменки; формирање на женски форми; Падеж Номинатив ; сврзници in/ter/ampak. Вежби.
04
Семејство и пријатели. Колеги доктори (стоматолози, хирурзи и сл.) и медицински сестри. Дијалози и глумење ситуации. Граматика: присвојни заменки; придавки и степени на споредување на придавките; сврзници pa/ki/da. Вежби.
05
Мојот ден. Дневната рутина на лекарот и медицинската сестра. Ужина. Хоби. Граматика: време, денови во неделата и прилози за време; сегашно време на глаголите; акузатив. Вежби.
06
Стан. Во клиниката. Во болницата. Граматика: предлог; сврзници ker/saj. Вежби.
07
Моето секојдневие. Што работи педијатарот? Што работат лекарите? Одмор. Во кино. Граматика: генитив, минато време на глаголите; сврзници zato/čeprav/ki; присвојни заменки. Вежби.
08
Планови за одмор. Состаноци. Граматика: идно време на глаголите; глаголот biti во идно време; споредба на сврзникот od. Вежби.
09
Дневна рутина. Во продавница за облека. Во ресторан. Закажување преглед кај лекар. Граматика: предлог; прилози; показна заменка kateri падеж Инструментал. Вежби.
10
Патување. Посета на Љубљана. Граматика: инструментална; показната заменка kateri во падежот инструментал. Вежби.
11
Здравје и болест. На лекар. Делови од телото. Роденден. Граматика: датив; посебни именки (коса, око, уво, црн дроб, гради); модални глаголи. Вежби.
12
Стрес. Болести и повреди. Здрав начин на живот. Средства за лична хигиена. Медицински речник. Граматика: показна заменка катери; конјугација на глаголи; поговорки за здравјето. Вежби.
Најчесто поставувани прашања
Кое ниво на словенечки јазик е потребно за да се започне курсот?
На курсот можете да се запишете со какво било познавање на словенечки јазик.
Што ќе се случи ако пропуштам час?
Сите часови ќе бидат снимени и доколку пропуштите час, можете да го гледате на снимката.
Дали има плаќање на рати?
Курсот може да се плати еднократно. Нема лаќање на рати.
Кои се опциите за плаќање?
Можете да го платите курсот на сметка во банка во рок од 5 дена од датумот на фактурата.
Дали издавате сертификат за познавање на јазик?
По завршувањето, ќе ви издадеме сертификат за завршен курс од 2TM.

Пријавете се за
бесплатна консултација

Пополнете го формуларот. Нашите менаџери ќе ве контактираат наскоро.

    Запишете се на курс C1