Поради постојаната побарувачка, 2TM сега организира курсеви по словенечки јазик секој месец. Компанијата организира 50-часовни и 100-часовни онлајн курсеви по словенечки јазик, кои се акредитирани од Министерството за образование, наука и спорт на Република Словенија. 2ТМ курсевите по словенечки јазик се наменети за сите кои се подготвуваат за упис во словенечки образовни институции, како и за секој што сака или треба да научи словенечки јазик.

Курсевите ги предаваат наставници на кои словенечки е мајчин јазик, со што студентите можат да научат практичен, реален словенечки јазик. Предавачите користат разговори од реалниот свет за да ги научат најважните граматики и вокабулар, така што студентите можат да научат јазикот и да соберат корисни зборови и фрази што можат да започнат да ги користат веднаш. 2ТМ курсевите зајакнуваат сите аспекти на словенечката граматика, слушање, читање и пишување, за студентите да можат да излезат подготвени за секоја ситуација.

Часовите се одржуваат 2 пати неделно за 2 академски часа на платформата ZООМ во вечерните часови. Тие се погодни за сите кои се зафатени во текот на денот со работа или студирање. Исто така е погодно што е курс во домашна средина, без да се губи време на патот. Со групи кои веќе слушале курс, предавачи на 2TM забележаа неоспорен напредок кај студентите. Студентите имаат придобивки и брзо започнаат да зборуваат помеѓу ниво А1 до B2.

Autor: 2TM d.o.o.